Links

Wij werken samen en met de volgende organisatie:

 

NOAB - www.noab.nl

Fiscount - www.fiscount.nl

Exact - www.exact.nl

Nieuws

Belasting over vermogensinkomsten in de toekomst
<p>Het parlement wil de belastingheffing in de toekomst beter laten aansluiten bij het werkelijk rendement. Dat kan volgens Staatssecretaris Wiebes ook. Hij schetst drie varianten. Het is de bedoeling dat het parlement in 2017 een keuze maakt die in 2018 tot een wetsvoorstel leidt. Wat zijn deze varianten?</p> <p>Variant A is een vermogensaanwasbelasting op alle vermogensbestanddelen waar de Belastingdienst automatisch informatie over krijgt. Bij bank-, spaartegoeden en overige vorderingen wordt de werkelijke rente belast. Bij aandelen, obligaties en derivaten worden de berekende koerswinst, de rente en de dividenden van dat jaar belast. Voor onroerende zaken en overig vermogen werkt dit niet. De Belastingdienst krijgt daarover niet automatisch informatie. Daarom wordt het inkomen hieruit nog steeds forfaitair bepaald. Dus niet op basis van uw werkelijke rendement.</p> <p>Variant B lijkt op variant A. Verschil met variant A is dat bij aandelen, obligaties en derivaten de koerswinst pas wordt belast bij realisatie, bijvoorbeeld in geval van verkoop van aandelen. U betaalt geen belasting over papieren winst.</p> <p>In Variant C wordt het rendement voor elke vermogenssoort jaarlijks achteraf forfaitair vastgesteld. Uw vermogen aan het begin van het jaar wordt toegerekend aan de bestanddelen spaargeld, aandelen, obligaties, onroerend goed en overig. Na afloop van het jaar wordt bij u forfaitair het gemiddelde (macro) rendement op ieder van die bestanddelen toegepast.</p> <p>Vanwege de uitvoerbaarheid lijkt er een voorkeur te zijn voor variant C. Maar het politieke spel moet nog beginnen.</p>


Belastingheffing over vermogen op 1 januari 2017
<p>De belastingheffing over uw vermogen wijzigt per 1 januari 2017. In 2016 gold een fictief rendement van 4% over de waarde van het vermogen. Het belastingtarief daarover is en blijft in 2017 30%. Per 1 januari 2017 wordt de hoogte van het fictieve rendement echter afhankelijk van de omvang van uw vermogen.</p> <p>Bij een vermogen, na aftrek van het heffingsvrije vermogen, tot &#8364; 100.000 is het fictief rendement 2,78%, de belasting daarover 0,87% (30% van 2,78%). Nu is de belasting 30% van 4% = 1,2%. Hebt u meer vermogen dan geldt tot &#8364; 1.000.000 een fictief rendement van 4,6%. De belasting daarover is&nbsp; 1,38%. Boven een vermogen van een miljoen is het fictief rendement 5,39%, de belasting daarover 1,62%.</p>


ZZP-ers: geen boetes voor goedwillende ondernemers
<p>Staatssecretaris Wiebes heeft een plan gepresenteerd om onrust en onzekerheid rond de positie van zzp-ers de komende periode weg te nemen. Hij begint met duidelijk te maken dat goedwillende ondernemers die in redelijkheid conform de modelovereenkomsten werken, geen boetes krijgen. Ook niet &lsquo;als er even iets buiten de lijntjes steekt&rsquo;. Als de beoordeling van een (model)overeenkomst na 1 mei 2017 nog gaande is, gaat de Belastingdienst ook geen boetes opleggen.</p> <p>Er komt een meldpunt waar opdrachtgevers en opdrachtnemers onbedoelde effecten van de nieuwe regels kunnen melden. Voor het beoordelen van modelovereenkomsten gaat de Belastingdienst 20 extra FTE&rsquo;s inzetten. Verder komt er een nieuw register. Gebruikers van (model)overeenkomsten kunnen vanaf eind oktober in dat register nagaan of de Belastingdienst deze heeft goedgekeurd. &nbsp;</p>


ZZP-ers: waar gaat het mis?
<p>De nieuwe regels voor zzp-ers krijgen veel aandacht in de pers. Onlangs heeft Staatssecretaris Wiebes de eerste voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer gestuurd. Volgens hem is er met name onrust rond opdrachtgevers en zzp-ers die al jaren met een VAR werkten, waarbij eigenlijk volgens de regels gewoon sprake was en is van een dienstverband. De VAR gaf juridische en fiscale veiligheid waarop niet altijd recht bestond.</p> <p>Soms gebeurde dat min of meer onbewust. Als opdrachtgever en zzp-er de manier van samenwerken op basis van een modelovereenkomst een andere invulling geven, kan vaak nog steeds buiten dienstverband worden gewerkt.</p> <p>Soms werd de VAR bewust gebruikt voor concurrentieverstoring. De opdrachtgever kon lagere prijzen rekenen dan een concurrent met werknemers in loondienst. De Belastingdienst heeft verschillende van deze spelers in het vizier. Ze kunnen tot 1 mei 2017 hun arbeidsverhoudingen opschonen. Zo niet, dan kunnen ze rekenen op een harde aanpak door de Belastingdienst.&nbsp;</p>